Vuokraehdot

Varaaminen ja maksaminen

Varattuaan lomakohteen saa asiakas ilmoittamaansa osoitteeseen/sähköpostiin kirjallisen vahvistuksen varauksesta, ajo-ohjeen sekä laskun vuokran maksamiseksi.

Varaus tulee sitovaksi, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun ( 20% vuokrasta) eräpäivään mennessä tai suorittanut koko maksun yhdellä kertaa. Ennakkomaksun eräpäivä on 7 vrk laskun päiväyksestä. Maksaessaan lomakohteen vuokran asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokraehtoja sekä mökkikohtaisia ohjeita.

Koko lasku tulee olla maksettuna vuokranantajalle viisi viikkoa ennen vuokrauksen alkamista.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin viisi viikkoa ennen vuokrausta, tulee asiakkaan maksaa vuokra kokonaisuudessaan yhdellä kertaa eräpäivään mennessä.

Mikäli maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä peruuntuu vuokraus.

Varauksen peruminen

Mikäli asiakas joutuu/haluaa perua tekemänsä varauksen, tulee peruminen tehdä aina kirjallisena.

Peruminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle.

Perutusta varauksesta pidätetään aina ennakkomaksu. Jos peruminen tulee vuokranantajalle myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen vuokrauksen alkua veloitetaan koko vuokran määrä.

Mikäli asiakkaalle tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävälle henkilölle tulee ylivoimainen este (sairastuminen, onnettomuus, kuolemantapaus, asiakkaalle palautetaan hänen maksamansa vuokrahinta ennakkomaksua lukuun ottamatta. Myös tällaisesta perumisesta on ilmoitettava viipymättä ja peruutuksen syy on osoitettava luotettavalla tavalla).

Vuokrauksen peruminen vuokrakauden aikana eri velvoita vuokranantajaa minkään maksujen palauttamiseen.

Vuokranantajan perumisoikeus

Jos vuokranantajalle tulee ylivoimainen este, force majeure, vuokranantaja voi perua varauksen. Asiakkaalle palautetaan tällöin hänen maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Lomakohteen käyttö

Vuokrakohde luovutetaan asiakkaalle hänen saapuessaan. Asiakas ilmoittaa arvioimansa saapumisajan ennakkoon.

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä viikkovuokrauksessa tulopäivänä (lauantai) klo 16.00 alkaen lähtöpäivään (lauantai) klo 12.00 asti.

Viikonloppuvuokrauksessa alkaa käyttöaika perjantaina klo 16.00 ja päättyy sunnuntaina klo 18.00. Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös muista ajoista.

Pääsääntöisesti kohteet vuokrataan täysinä viikkoina. Sesonkiajan (kesä-elokuu) ulkopuolella on mahdollista vuokrata myös lyhyempiä jaksoja.

Vuokra-aikanaan asiakkaalla on vapaa käyttöoikeus loma-asuntoon ja veneeseen.

Vuokraan sisältyy tarpeiston käyttöoikeus: mm. kalusteet, ruoanlaitto- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, sähkö ja takkapuut. Vuoteissa on patjat, tyynyt ja peitot. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet. Liinavaatteet on myös mahdollista vuokrata hintaan 12€/henkilö.

Vuokra-aikana ja vuokrauksen päättyessä asiakas huolehtii kohteen siivouksesta. Mikäli vuokranantaja joutuu tekemään siivouksen vuokrakauden päätyttyä, hän perii siitä 40 - 150 € kohteesta riippuen.

Jätteet

Asiakas huolehtii jätteidensä lajittelusta tarkoitukseen varattuihin astioihin. Hajoavaa ns. biologista jätettä varten on kompostori. Sekajätteelle sekä lasille ja metallille on omat astiansa.

Lomakohteen muu käyttö

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varausta tehtäessä on sovittu. Myöskään asuntovaunun tai teltan käyttö lomakohteen tontilla ei ole luvallista ilman vuokranantajan suostumusta.

Vahingonkorvaukset

Asiakas on vastuussa lomakohteen kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista. Vahingot on viivytyksettä ilmoitettava vuokranantajalle ja asiakas on velvollinen korvaamaan ne.

Huomautukset ja valitukset

Mikäli asiakas katsoo itsellään olevan aiheen tehdä huomautus tai valitus ko. kohteesta, on hänen se viipymättä esitettävä vuokranantajalle oleskelunsa aikana.

Muut ehdot

Lomakohteen varausta ei ole oikeus siirtää kolmannelle ilman vuokranantajan lupaa.